Privacy

Privacyverklaring

Identiteit
De website ONK2019 valt onder verantwoordelijkheid van Amateurbierbrouwvereniging 't WortWat.

Contactgegevens:
ONK2019@twortwat.nl


Doel van deze website
Deze website dient twee doelen:

  • De website biedt informatie over het open nederlands kampioenschap bierbrouwen voor amateurs voor het wedstrijdjaar 2019, als ook updates hierover.
  • De website biedt ook een inschrijfsysteem voor de bierbrouwwedstrijden.

Voor deze doeleinden is het nodig persoonsgegevens te verwerken. Deze pagina legt uit welke gegevens wij vastleggen, en waarom.
 
Doeleinden van de gegevensverwerking
Deze website slaat bij het inschrijven voor een wedstrijd de volgende gegevens op:

  • Naam en woonplaats (en eventueel adres als u dat vrijwillig hebt ingevuld)
  • e-mailadres
  • Lidmaatschap van brouwvereniging
  • Foto's van alle onderdelen van de wedstrijd, uitslagen en prijsuitreiking

Deze gegevens bewaren wij, zodat de wedstrijdorganisatie contact met u kan opnemen en we verslag kunnen doen van evenementen. Het bewaren van uw gegevens maakt het ook eenvoudiger om de volgende keer in te schrijven, uw e-mailadres volstaat dan.
 
 
Privacy van uw gegevens.
Wij maken uw gegevens alleen bekend aan de wedstrijdorganisatie. De foto's zijn publiek.
Wij delen uw gegevens niet met anderen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
 
 
Beveiliging van de server
De server waarop de gegevens staan is beveiligd met moderne standaarden (o.a. 100% score volgens internet.nl).
Wij slaan geen inloggegevens (zoals wachtwoorden op), omdat het systeem zo is ontworpen dat alles werkt zonder in te loggen.
 
Verwijderen van gegevens
Indien u niet langer in de database wilt staan, kunt u dat kenbaar maken middels het een email aan ONK2019@twortwat.nl.
Wij verwijderen dan uw persoonlijke gegevens uit de database.
Als u ook uw naam en woonplaats wilt laten verwijderen, blijven de uitslagen anoniem staan, zodat de statistieken nog wel kloppen.
Als u niets laat weten zullen de gegevens net zolang opgeslagen worden als deze website bestaat.
 
Cookies
Deze website maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. Ook is er geen sprake van geautomatiseerde gegevensverzameling.

Verwerking derde landen (buiten EU)
Er vindt geen verwerking van uw gegevens buiten de EU plaats

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast mag u een eventuele toestemming voor gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ONK2019. Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ONK2019 een verzoek in kunt dienen om de persoonsgegevens die van u geregistreerd staan naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen aan ONK2019@twortwat.nl
ONK2019 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons